zaterdag 3 oktober 2020

Vrienden


CLICK IMAGE TO (+)

Vriendschap. Wat betekent dat?
Zeker meer als bij elkaar in de faceboek staan!
Toen ik nog op school zat hadden sommige meisjes zoiets als een vriendenboekje. Hierin liet je de 'aardige ander' een soort profiel invullen en als iemand je zo mocht dat je zijn of haar pasfoto mocht hebben, plakte je die erbij.

Hobbies: Golf, Pokémon en Voetbal
Favoriete muziek: Salsa
Kleur ogen: Blauw-groen

Die tijden zijn definitief voorbij. Het 'vriendenboekje' staat nu online. Maar wat betekent het om bevriend te zijn? Voor je vrienden heb je iets over. Vrienden verloochen je niet. Je vrienden vertel je de waarheid.

Freund, amigo, moninga. Vele talen, vele woorden voor 'vriend'. Ik associeer vriend met vriendelijk, aardig, genoegzaam, maar het Spaanse woordje 'amigo' is verwant aan het woordje liefde. Kunnen man en vrouw bevriend zijn? Iemand vertelde mij van niet. Ik geloof anders. Man en vrouw horen bijelkaar. Ze zijn geschapen om elkaar tot vriend te zijn, ook al schijnt het spanningsveld tussen beide geslachten vandaag de dag steeds groter te worden. "Make love not war!" roept een oude hippie met geitenwollen sokken vanaf het podium. Maar dat wat deze wereld liefde noemt is een verbasterde vorm van vampirisme. Gods idee van liefde is een ander als dat van de wereld. 

Hier opnieuw een spanningsveld dus:

Jakobus 4:4
"Ontrouw volk! Weet u niet dat vriendschap met de wereld, vijandschap met God betekent? Wie met de wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot vijand van God."

Als vrienden zorg je voor elkaar. Je ziet wat de ander nodig heeft en je voorziet daarin, indien mogelijk. Met minder facebook en méér echte vriendschap zouden we als mensen een stuk beter af zijn. Echte vriendschap schept namelijk ruimte voor de waarheid. Inplaats daarvan kiezen de mensen er voor elkaar te vleien met een digitaal duimpje omhoog of een 'follow'.

"Can we be youtube friends?"
vroeg een Indier, die onder de indruk van mijn filmpjes was me.
                                    "I have no idea what a youtube-friend is"
                              antwoordde ik en daarmee was de (geitenwollen) kous af. 

Vriendschap in de digitale dimensie werkt niet.

Vroeger, toen ik een puber was... toen hadden we geen smartphone die om de haverklap met notificaties op de proppen komt. We hielden elkaar scherp, gewoon op menselijke basis. We appten niet, we gingen bij iemand aan de deur.  

DING DONG! "Heb je zin om mee te gaan voetballen?"

Of iemand had een uitje geregeld had en je via mond-tot-mond reclame meegevraagd werd, had je geluk. Zó ging dat in de 90's en het begin van het millenium, voordat A.I. ten wereldtonele verscheen.

"Weet u niet dat vriendschap met de wereld, vijandschap met God betekent?"

zaterdag 12 september 2020

Schanulleke

Dekselse verdraaide pancreas! 
Ze zitten achter me aan, schanulleke.
 Ik wordt knettergek van die withemden.
God save the queen!"

Een aantal jaar terug stond mijn buurvrouw Amy in de vroege ochtend op het glas van mijn voordeur te bonzen. Rude awakening.. De schrik nog in de ledenen loop ik de gang in, in mijn pjamabroek. Ik voel me brak. 

"Maak open, maak even snel open! De illuminatie zitten achter me aan."

Empatisch genoeg, open ik de deur en laat haar binnen. In de uren daarna ontvouwt zich een tragikomische film, die begint met het van de muur halen van spiegels en eindigt in een bezoek van de  politie. Daartussen ondergaat mijn favoriete knuffel Chocho een exorcism met keltisch zeezout.

PARANOIA :achtervolgingswaanzin / achterdocht / a irregular mind

Nu woont Amy een aantal deuren naast me, op een gesloten afdeling in de psychiatrie. Van een geflipte buurvrouw is ze zowaar een fijne vriendin van me geworden. Ik mag haar. En soms volg ik haar in een verkeerd straatje, of andersom. Het leuke is, Amy is geen opdraaibare pop met een scharnier in de rug, die je links of rechts kunt sturen, maar een écht mens. Take that, illuminati!

En ik? Ik ben in die tijd na dat voorval tot een behoorlijk verknipt persoon geworden door de verkeerde tekenen te volgen. Van astrology tot chaos magie, van de krochten van de draak tot devil-craft. Ik heb mijn portie kwaad gedaan. Met macht, lust en zelfoverschatting als drijfveren. Totdat ik op een zekere dag de naam van Jezus aanriep!

METANOIA :een nieuw denken, dat leidt tot een verandering van hart. 

Vanaf dat moment ging er een licht in de duisternis van mijn leven schijnen. Dit was erg pijnlijk. God liet me direct zien hoeveel pijn ik Hem gedaan had met mijn levensstijl. Eindelijk was ik ontmaskert door een kracht véél en véél groter dan mijn eigen ik. De levende God! En die levende God wordt in de bijbel als een verterend vuur omschreven. Het kwaad heeft geen bestaansrecht in Zijn aanwezigheid. God is goed, verafschuwt het kwaad en wil niets liever dan zijn kinderen beschermen.

Wie zijn Zijn kinderen? Simpel zat:

"Eén ieder die Hem aanvaard en gelooft in Zijn naam." (Joh. 1:12)

Eén manier hoe God Zijn kinderen beschermd en sterkt is door Zijn Woord, dat een buitengewone, vernieuwende kracht heeft. Het gaat ons verstand te boven en vraagt ons steeds opnieuw ons perspectief aan te scherpen en onze blik weg van onze misére naar Hem te richten. Inplaats van onszelf te wegen en meten naar de maatstaf van anderen, mogen we ons verdiepen in Zijn Woord om voor ééns en altijd hersteld te worden in Zijn evenbeeld. En Hij werd een écht mens, omwille ons. En omwille van jou, Amy!                       


woensdag 9 september 2020

Onzekerheid

 Jazeker!

Pitch Black
Twee woorden samengevoegd tot één. Als een overtreffende trap van overtuiging. Maar wat weten wij mensen nu eigenlijk zeker? 

Koning David leefde een deel van zijn leven op de vlucht. Hij was toen een jonge man en aangesteld als hoofd over het leger van Koning Saul. Deze opent op een gegeven moment, door jaloezie gedreven de jacht op David, die met zijn aanhang het hazenpad kiest. Een tijd schuilt hij in het veld, later schuilt hij in een grot. De ene dag niet wetende waar hij de volgende zal doorbrengen.

Angst en onzekerheid zijn bloedsverwanten. Ze vreten aan je en proberen je te overmeesteren tot je van gekkigheid niet meer weet wat je moet doen. Gelukkig had David God aan zijn zijde. En die had een zeker plan. Ook ik heb God aan mijn zijde die door Zijn alwetendheid het allerbeste plan heeft. Een plan dat Hij graag deelt om onzekerheid en angst weg te nemen. Hij staat garant voor mijn leven door het offer dat hij bracht; de kruisdood van Jezus op Golgatha. Jazeker!

zaterdag 5 september 2020

De Heer is goed

 

Saul: An infected King.

"De Heer is goed."

Wat een openingszin. Ik betwijfel of je daar vanavond een date mee kan scoren. De moderne mens heeft het niet zo op God, maar doet van alles om Hem te herdefiniëren. Toch blijft God dezelfde, die Hij altijd geweest is en heeft Hij ons nog steeds even lief.

 De bijbel, Gods geschreven Woord, staat vol van intrige. De verhalen rondom Koning David.. De verschillende koningen die elkaar naar het leven stonden. (lees:  het boek Koningen). Het is nogal vreemd om deze verhalen uit Gods woord te lezen. Was het niet immers God die deze mannen de troon liet bestijgen? Waarom lezen we dan een bladzijde later, dat Koning XYZ in opdracht van God door een schijnbare plaatsvervanger uit de weg wordt geruimd? 

Had God zich vergist? 

Nee. Anders zou Hij zich immers door gebrek aan alwetendheid als God diskwalificeren. Maar God IS alwetend. En God is goed. Zo goed dat Hij de mensen die je naar het leven staan tot je beste vrienden kan maken. Een klein wonder op zich. De voorwaarde is echter te doen wat God bevalt en dit gaat vaak tegen het welgevallen van andere mensen in. Met name hen die God herdefiniëren tot ‘your everyday best friend’: vandaag zo en morgen zo.  Als of..

Nee, God is een vriend die zachtaardig kan grijnzen om je dwazenhumor, maar ondertussen diep om je geeft. Die kan janken om je boosaardigheid, maar ondertussen een plan voor je leven heeft waar je gelukkig van wordt. Hij is cool en hij is hot. En niemand blijft buiten schot.

He’s the arrow on your bow that never misses! 

Misschien toch een goede openingszin: De Heer is goed.

vrijdag 4 september 2020

Locked Up

At the Fair or anywhere, don't let your mouth be stuffed with candyfloss.

Op dit moment bevind ik me in Maastricht. Niet als tourist, maar als patient in een zorginstelling van Mondriaan. Ik ben hier enkele dagen geleden in de middag gearriveerd en heb hier een kamer toegewezen gekregen. Op deze afdeling zitten een tiental mensen met uiteenlopende problemen. Niet veel anders dan op het apartementen-complex te Kerkrade, waar ik woon.

Nee, ik ben niet gek. En ook niet geestesziek. Ik heb fouten gemaakt. Sterker nog een hele reeks van fouten. Hiervan was ik herstellende, maar nu zit ik hier. De rechter heeft een zorgmachtiging uitgesproken over mijn leven. Dat kan zomaar anno 2020 in Nederland, als je gekke dingen doet. En probeer je dan maar eens te verklaren. Psychose is een stempel. Is het eenmaal op je gedrukt, dragen jouw bevindingen als mens plotseling een stuk minder waarde ten op zichte van de bevindingen van de norm.

Iemand die gekke dingen doet, is nog niet gek. Ik bijvoorbeeld ben volledig toerekeningsvatbaar. Wat ik doe, dat draag ik met me mee en daarvoor wil ik ook verantwoordelijk zijn. Maar dat wat ik doe, maakt me niet tot wie ik ben. Een fout is snel gemaakt. En een ongeluk zit in een klein hoekje zoals de Nederlander zegt.

zaterdag 15 augustus 2020

Like Toy Soldiers

Rikketikketik tik tok…

Tik tok, tik tok..

Rikketikketik, tik tok..

Tik tok.. KABOOM!

In Kerkrade staat een soldaat op wacht. Hij is nauwelijks een meter groot. Ware het niet dat hij op een voetstuk staat. Zijn naam is Ryan en hij maakt deel uit van ‘the 30th infantry division Old Hickory. Als een echte Amerikaan zegt hij: "How do you do?" en "Good afternoon, sir."

Als de oorlog uitbreekt in Europa is Ryan gestationeerd in North Carolina als deel van de National Guards; een club jongens ter defensie van the homeland. Het thuisland ook ooit van de Cherokee Indianen. De jongens krijgen er gerucht van dat  Amerika weleens de oorlog in zou kunnen worden getrokken. Als Ryan voor het eerst voet in Kerkrade zet, is hij 26, getrouwd met een leuk meisje uit Amerika en gek op honkbal. Maar Kerkrade en omgeving blijkt geen homerun.

North Carolina: één van de staten aan Amerika's oostkust. Hoofdstad: Raleigh

Tik tok, tik tok, tik tok

Rikketikketik…

Zijn militaire kistjes, in de zon blinkend van het schoensmeer. Zijn haar in een gladgestreken zijscheiding. Een karabijn hangt relaxed over zijn schouder. Zijn helm bungelt aan zijn heupgordel. Kerkrade is bevrijd. Die avond nog gaan de jongens van de 30th division, een gewaardeerde en gevreesde elite-eenheid, hun gedragscodeboekje te buiten in een dancing op de markt. Ryan houdt zich netjes aan de afspraken die hij met zijn ‘Sweet Charlotte back home, gemaakt heeft. Hij kan niet wachten tot hij weer thuis is.

Tik tok, tik tok, rikketikketik…

Anderhalf jaar later vliegen de jongens weer overzee, maar de wereld is niet meer dezelfde. De glorie van het oorlogsheldendom is van vergangelijke aard. Natuurlijk, ook in the homeland worden de jonge soldaten met gejuich ontvangen. Een warm onthaal. Maar niet iedereen is blij. Niet iedereen is immers heelhuids teruggekeerd. En sommigen zijn helemaal niet teruggekeerd. Een doodskist met een krans is hun relaas. "Helaas.", zoals de Nederlander misschien zou zeggen. Ryan sluit echter bij thuiskomst zijn geliefde weer in zijn armen.

Nog een half jaar verder, we schrijven Februari 1946 gaat het heel slecht met Ryan. Hij zit verstard op de veranda als zijn vrouw hem vind. Zijn mond hangt half open en hij schijnt in het luchtledige te staren. “Ryan..! Ryan..!” Hij reageert noch op zijn naam, noch op de stem van zijn vrouw. “What happened?” Shell Shock baby..

Shell Shock: Een extreme vorm van PTSD. De term en het fenomeen werden bekend na de eerste Wereldoorlog.

Rikketikke tik, tik tok, rikketik tik. Tok.

Het Amerikaanse soldaatje bij de voormalige Old Hickory school, lijkt zijn blik gericht te hebben op de kerktoren. Wie weet wat zijn levende counterpart heeft meegemaakt. Het strand van Normandie was geen touristentrekpleister in Februari ‘44, maar een heus slagveld. Onze Ryan had een goede vriend, genaamd Hubert Lew. (nickname: Hugh) Samen renden ze vele ochtenden door de bossen in North Carolina. Ze hadden dezelfde soort humor en mochten elkaar graag. Die vriendschap kwam tot een abrupt einde in Frankrijk. Een door de Duitsers geplaatste mijn vaagde Hugh’s benen weg tot aan de heupen. Het lazaret heeft hij nooit meer gezien. Ryan stond op enkele tientallen meters afstand toen het gebeurde. Verlamd door angst heeft hij daar een tijdje gestaan. Als aan de grond genageld, staart hij naar de zwarte krater waarin zijn doodbloedende vriend ligt.

Tik, tok, tik tok…

Oorlog is geen spelletje. Krieg ist kein Spiel. War is not a game. Ne pas!

Ryan is nooit meer de oude geworden. In plaats van een gelukkig huwelijk met zijn ‘Charlotte’, kwijnt hij langzaamaan weg in een instituut. Shell shock is namelijk een voor de wetenschap interessant fenomeen en al sinds de eerste wereldoorlog bij de Amerikanen bekend. Zo wordt de beste man onderzocht en men poogt met allerhande middelen de plotselinge op dementie lijkende aandoening te bestrijden. De cerebrale verlamming breidt zich echter uit en Ryan belandt al vroeg in een rolstoel. Triest.

Tik tok.. kerkklok.

God speelt niet met mensen. Hij stuurt ze niet op oorlogspad als een groep jihadisten of een horde kruisridders. Hij geeft de helden geen medailles of speciale onderscheidingen op basis van oorlogsdaden. Hij toonde de andere wang. Sterker nog, Hij ging vrijwillig aan het kruis om voor eens en voor altijd de dood te versleutelen. Niet in opdracht van.. maar uit liefde voor jou en voor mij. Opdat wij mogen leven. Eeuwig.

Tik tok…

Ach ja, wij mensen en de tijd.